magda foto

MAGDALENA MICHNIEWICZ

Urodzona 6 września 1984 w Lęborku.

W 2003 roku ukończyła Wychowanie Fizyczne w Poznaniu. Podczas studiów zaczęła interesowac się fotografią i rozwijać swoją pasje pod okiem znanego fotografa Janusza Kostrzewskiego. W 2007 roku zainaugurowała swoją pierwszą wystawe „Obrazy prawie rzeczywiste”w Galerii „Obok”w Poznaniu.

Pasjonatka podróży czerpała swoje inspiracje z wielu wypraw. Zwiedziła dużą część Europy i USA. Również mogła zobaczyć wiele krajów azjatyckich, podczas swojej 10 miesięcznej podróży, czego owocem była późniejsza wystawa „Buscando Itaca-Asia” którą można było obejrzeć w 2011 roku zarówno w Polsce ( Koluszki, Poznań), jak i na Teneryfie.

Inne wystawy:

  • “Vermeryzmy” 2009,  Poznań, galería „Obok”.
  • “Żywioły” Czerwiec 2011 , Galeria „Obok”, Poznań.

Aktualnie rozwija swoją pasje prowądząc własne studio fotograficzne.

mi foto

ALEJANDRO MARTINEZ

Urodzony w marcu 1977 roku w Santa Cruz de la Palma.

Poprzez zainteresownie rysunkiem i sztuką zdecydował się na podjęcie nauki w Liceum Plastycznym im. Fernando Estévez w Santa Cruz de Tenerifa. Tam odkrył wiele różnych form wyrazu artystycznego a wsród nich świat fotografii, co zaowocowało wieloma wystawami zarówno fotograficznymi jak i plastycznymi.

Długie podróże po Ameryce Łacińskiej i Azji, dały mu mozliwośc rozwoju umiejętności fotografii reportażowej, co znalazło odzwierciedlenie w wystawie (stworzonej przy współpracy z  Magdaleną Michniewicz) pt. “Buscando Ítaca”.

Ma na swoim koncie kilka wystaw fotograficznych i malarskich które można było zobaczyc w Bibliotece Miejskiej w Santa Cruz de Tenerife „Sala La Granja”, jak również w Maladze.

Brał udział w licznych konkursach fotograficznych. Może poszczycic się wygraną w konkursie fotograficznym „La Pascua florida de Guía de Isora” Teneryfa 2014.

magda foto

MAGDALENA MICHNIEWICZ

Was born on 6 of September 1984 in Lębork.

In 2003 she graduated the Physical Education in Poznan. During her studies she started to be interested in photography and could develop this passions with the help of renowned photographer Janusz Kostrzewski. In 2007, she inaugurated her first photo exhibition “Obrazy prawie rzeczywiste” in Poznan.

Her passion is traveling. During many expeditions she has found an inspiration for many expositions. She has visited a big part of Europe and the USA. During her 10-month journey she was able to see a lot of Asian countries, what she has reflected in the photo exhibition “Buscando Itaca-Asia” which could be seen in 2011 in Poland (Koluszki, Poznan) and Tenerife.

Other exhibitions:

  •   “Vermeryzmy” in 2009, Poznan, Galeria „Obok”.
  •   ” Four Elements” June 2011, Galeria „Obok”, Poznan.

Currently she is developing her passion in her own photo studio.

mi foto

ALEJANDRO MARTINEZ

Was born in March 1977 in Santa Cruz de la Palma.

Because of his interest in drawing and art he decided to study levels in Fine Arts High School “Fernando Estévez” in Santa Cruz de Tenerife. There he discovered a number of different forms of artistic expression, one of them was the photography. He has created many photographic and artistic exhibitions.

 Long journeys through Latin America and Asia, gave him the opportunity to develop the skills of reportage photography, which was reflected in the exhibition “Buscando Ítaca”, which was created together with Magdalena Michniewicz.

He has had already several photo and painting exhibitions which could be seen at the Municipal Library in Santa Cruz de Tenerife “Sala La Granja”, as well in Malaga.

He has participated in numerous photographic competitions. He was the winner of photo contest “La Pascua florida de Guía de Isora” Tenerife 2014.

magda foto

MAGDALENA MICHNIEWICZ

Nació en Lębork, Polonia en 6 de Septiembre 1984.

En 2003 acabó la carrera de educación física en Poznan, Polonia. Mientras estudiaba se aficionó a la fotografía. Desarrolló su interés con ayuda del reconocido fotógrafo internacional Janusz Kostrzewski. Su primera exposición la realizó en la Galería Polonia con el nombre de “Obrazy prawie rzeczywiste”.

Apasionada de los viajes, visitó EE.UU y varios países de Europa. Tiempo después realizó un viaje de casi un año por el Asia, cuyo fruto fueron varias exposiciones tanto en Polonia como en España “Buscando Itaca-Asia” Enero 2011 en Tenerife, Koluszki, Poznań (Polonia).

Otras exposiciones realizadas:

  •  “Vermeryzmy” 2009,  Polonia, galería “Obok”
  • “Entre los cuatro elementos” Junio 2011 , Galeria “Obok” , Polonia

Ahora mismo desarrolla su pasión en su propio estudio fotográfico.

mi foto

ALEJANDRO MARTINEZ

Nació en Santa Cruz de la Palma en Marzo de 1977.

Pronto el dibujo y la expresión plástica llamó su atención, optando por estudiar el Bachiller de Artes. En la escuela “Fernando Estévez”, descubrió el mundo de la fotografía, a demás de otras áreas relacionadas con la creación artística. Un mundo que no ha dejado de apasionarle, intercalando diferentes exposiciones tanto fotográficas, como de arte plástico.

Varios viajes por Latinoamérica y Asia, le hicieron desarrollar un incesante trabajo fotográfico que fue plasmado en la exposición “Buscando Ítaca”, exposición conjunta con su compañera de viaje Magdalena Michniewicz.

Ha realizado varias exposiciones de fotografía de viajes, tanto en la sala “ La Granja” de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, como en otros espacios.

 Ha participado en varios concursos de fotografía a nivel nacional.

Ganó el concurso fotográfico de la Pascua florida de Guía de Isora, Tenerife en 2014.

For more information , you can contact us through contact form, email or phone