FROZEN

– Frozen. Gdy przychodzi zima do północnej Europy, krajobraz się zmienia. Słońce świeci z mniejszą mocą, zwierzęta zapadają w zimowy sen a drzewa i rośliny zamarzają.

Frozen. When the cold winter comes to northern Europe, the landscape changes. The sun shines with less power, the animals hibernate, trees and plants freeze.

Congelado. Cuando llega el frío invierno al norte de Europa, el paisaje cambia. El sol brilla con menos fuerza. Los animales hibernan, los arboles y plantas se congelan.