ZDJĘCIA DZIECI: KRZYS & KRYSIA

Zdjęcia dzieci: Krzyś i Krysia. W dzieciństwie nawet najprostsze rzeczy zachowują swoje piękno. Zabawa w ogrodzie może dostarczyć nam wspaniałych zdjęć, niepowtarzalnych chwil i niezapomnianych wspomnień …

Child photos: Krzys & Krysia. In childhood even simple things keep its beauty. Enjoy the garden can provide great pictures, unique moments and unforgettable memories …

Sesiones a niños: Krzys & Krysia. En la niñez hasta las cosas más simples mantienen su belleza. Disfrutar del jardín puede proporcionarnos grandes imágenes, momentos únicos y recuerdos inolvidables …